Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Goślińskiej w m. Rakownia wraz z odwodnieniem i doświetleniem oraz budową bezpiecznych przejść dla pieszych

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Goślińskiej w m. Rakownia wraz z odwodnieniem i doświetleniem oraz budową bezpiecznych przejść dla pieszych
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Murowana Goślina
Data publikacji 2024-01-06
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452331402 Roboty drogowe
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324604 Roboty sanitarne
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
772116008 Sadzenie drzew
772114006 Usługi wycinania drzew
Numer wyniku 5162229