Modernizacja drogi gminnej Wojnowo – Wojnówko gmina Murowana Goślina

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Modernizacja drogi gminnej Wojnowo – Wojnówko gmina Murowana Goślina
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Murowana Goślina
Data publikacji 2024-01-06
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452331402 Roboty drogowe
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
772116008 Sadzenie drzew
772114006 Usługi wycinania drzew
Numer wyniku 5162225