ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA NA ROK 2024

Szkolenia i Edukacja - Zdrowie i pierwsza pomoc

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA NA ROK 2024
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Dąbrowa Tarnowska
Data publikacji 2024-01-06
Kod CPV 853200008 Usługi społeczne
853124003 Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe
853121000 Usługi opieki dziennej
853112004 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
853111003 Usługi opieki społecznej dla osób starszych
Numer wyniku 5162223