Budowa sięgaczy ulicy Mieszka I w Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa sięgaczy ulicy Mieszka I w Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Suwałki
Data publikacji 2024-01-05
Data składania ofert 15/01/2024, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332520 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452322107 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer korekty 5161938