Wykonanie badań i pomiarów ruchu na ulicach miasta Bielska-Białej (pełną nazwę wskazano w dokumentach zamówienia)

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - Projektowanie dróg, sieci, organizacja ruchu

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie badań i pomiarów ruchu na ulicach miasta Bielska-Białej (pełną nazwę wskazano w dokumentach zamówienia)
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bielsko-Biała
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 637127103 Usługi monitorowania ruchu
723000008 Usługi w zakresie danych
793000007 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
Numer wyniku 5161935