BIEŻĄCE UTRZYMANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł BIEŻĄCE UTRZYMANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO W BIELSKU-BIAŁEJ
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bielsko-Biała
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 349221007 Oznakowanie drogowe
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332702 Malowanie nawierzchni parkingów
452332214 Malowanie nawierzchi
Numer wyniku 5161929