Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr 1551 K, 1576 K, 1543 K, 1573 K

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr 1551 K, 1576 K, 1543 K, 1573 K
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Nowy Sącz
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 713540004 Usługi sporządzania map
713543007 Usługi badań katastralnych
Numer wyniku 5161927