Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z budową separatora tłuszczów oraz przepompownią ścieków na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z budową separatora tłuszczów oraz przepompownią ścieków na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Krupski Młyn
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 5161922