Usługa pogwarancyjna obsługi serwisowej tomografu komputerowego Somatom go.Top, produkcja SIEMENS, stanowiącego własność Zamawiającego

Usługi naprawcze i konserwacyjne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Usługa pogwarancyjna obsługi serwisowej tomografu komputerowego Somatom go.Top, produkcja SIEMENS, stanowiącego własność Zamawiającego
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Zgierz
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 504210002 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
Numer wyniku 5161921