Zakup licencji dla oprogramowania do kompleksowej ochrony poczty elektronicznej dla 1100 skrzynek pocztowych oraz wsparcie na 12 miesięcy, wraz z wdrożeniem oprogramowania i szkoleniem...

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Zakup licencji dla oprogramowania do kompleksowej ochrony poczty elektronicznej dla 1100 skrzynek pocztowych oraz wsparcie na 12 miesięcy, wraz z wdrożeniem oprogramowania i szkoleniem...
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
482230007 Pakiety oprogramowania do poczty elektronicznej
Numer wyniku 5161895