Roboty budowlane dla gminnych oraz będących w zarządzaniu Gminy dróg, ulic, obiektów inżynieryjnych, obiektów budowlanych, budynków, placów, organizacji ruchu oraz bieżącego utrzymania obiektów.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Roboty budowlane dla gminnych oraz będących w zarządzaniu Gminy dróg, ulic, obiektów inżynieryjnych, obiektów budowlanych, budynków, placów, organizacji ruchu oraz bieżącego utrzymania obiektów.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kozienice
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 315272008 Oświetlenie zewnętrzne
313211003 Napowietrzne linie energetyczne
375350007 Karuzele, huśtawki, wyposażenie strzelnic i parków zabaw
374000002 Artykuły i sprzęt sportowy
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
452322107 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451127208 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
507000002 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
773000003 Usługi ogrodnicze
Numer wyniku 5161891