„Świadczenie usług komunalnych pol. m.in. na: bieżącym utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Staszów oraz zimowym utrzymaniu ulic, placów i chodników na terenie miasta Staszowa w 2024 roku”

Odśnieżanie

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł „Świadczenie usług komunalnych pol. m.in. na: bieżącym utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Staszów oraz zimowym utrzymaniu ulic, placów i chodników na terenie miasta Staszowa w 2024 roku”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Staszów
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 775000005 Usługi hodowli zwierząt
906000003 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
906300002 Usługi usuwania oblodzeń
906200009 Usługi odśnieżania
906100006 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
905132008 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
983800000 Usługi psiarni
Numer wyniku 5161886