Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki – Kalinowo

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki – Kalinowo
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kalinowo
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452626409 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego
452556005 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
452521274 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452324233 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
452324219 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5161884