Zamówienie usług z zakresu ochrony ppoż. i utrzymania infrastruktury leśnej w Nadleśnictwie Bolewice na rok 2024

Gospodarka odpadami

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Zamówienie usług z zakresu ochrony ppoż. i utrzymania infrastruktury leśnej w Nadleśnictwie Bolewice na rok 2024
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bolewice
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 752511207 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
752511104 Usługi ochrony przeciwpożarowej
773130007 Usługi utrzymania parków
773120000 Usługi usuwania chwastów
905113005 Usługi zbierania śmieci
Numer wyniku 5161874