„Przedszkole nr 41 ul. Głęboka 19 w Gdańsku - przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku - przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Przedszkole nr 41 ul. Głęboka 19 w Gdańsku - przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku - przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gdańsk
Data publikacji 2024-01-05
Data składania ofert 23/01/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452324604 Roboty sanitarne
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer przetargu 5161871