Roboty budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej na budynek biurowy

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Roboty budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej na budynek biurowy
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Lublin
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 454421008 Roboty malarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454310007 Kładzenie płytek
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453240004 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
453143200 Instalowanie okablowania komputerowego
453143107 Układanie kabli
453142003 Instalowanie linii telefonicznych
453141208 Instalowanie abonenckich central telefonicznych
453123110 Montaż instalacji piorunochronnej
453122009 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452627008 Przebudowa budynków
452625006 Roboty murarskie i murowe
452622106 Fundamentowanie
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5161869