Przebudowa ulicy Dworcowej w Skępem

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa ulicy Dworcowej w Skępem
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Skępe
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5161868