DZP/66/23 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATU MALDI BIOTYPER SIRIUS FIRMY BRUKER DALTONICS

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł DZP/66/23 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATU MALDI BIOTYPER SIRIUS FIRMY BRUKER DALTONICS
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kościerzyna
Data publikacji 2024-01-05
Data składania ofert 18/01/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 336965000 Odczynniki laboratoryjne
Numer przetargu 5161846