Dostawa aktualizacji oprogramowania systemu informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa aktualizacji oprogramowania systemu informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łosice
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 487000005 Pakiety oprogramowania użytkowego
Numer wyniku 5161841