Przebudowa drogi powiatowej Nr 1118R relacji Padew Narodowa – Wola Baranowska – Ślęzaki w m. Wola Baranowska

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi powiatowej Nr 1118R relacji Padew Narodowa – Wola Baranowska – Ślęzaki w m. Wola Baranowska
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Tarnobrzeg
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 453162131 Instalowanie oznakowania drogowego
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452331622 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
452331402 Roboty drogowe
452324202 Roboty w zakresie ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 5161829