Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku - kancelarii leśnictwa Rybniki wraz z infrastrukturą techniczną: bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe - II postępowanie

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku - kancelarii leśnictwa Rybniki wraz z infrastrukturą techniczną: bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe - II postępowanie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Białystok
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 421224602 Pompy powietrza
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453312204 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452612109 Wykonywanie pokryć dachowych
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 5161827