Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ul. Warszawskiej wraz z budową mostu w Bielsku-Białej – Etap I: od km 1 + 237,19 do km 1 + 406,00”

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ul. Warszawskiej wraz z budową mostu w Bielsku-Białej – Etap I: od km 1 + 237,19 do km 1 + 406,00”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bielsko-Biała
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 715400005 Usługi zarządzania budową
715200009 Usługi nadzoru budowlanego
Numer wyniku 5161822