Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie uszczelniania oraz odtworzenia właściwej geometrii prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w m. Krapkowice - Otmęt

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie uszczelniania oraz odtworzenia właściwej geometrii prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w m. Krapkowice - Otmęt
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Numer wyniku 5161820