Bieżące utrzymanie oraz modernizacja urządzeń odwadniających położonych na terenie miasta Bielska-Białej - pełna nazwa zamówienia została podana w ogłoszenia o zamówieniu sekcja 4.2.2.).

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Bieżące utrzymanie oraz modernizacja urządzeń odwadniających położonych na terenie miasta Bielska-Białej - pełna nazwa zamówienia została podana w ogłoszenia o zamówieniu sekcja 4.2.2.).
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bielsko-Biała
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 452324525 Roboty odwadniające
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
Numer wyniku 5161805