Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej, sanitarnej i mostowej dla zadania pn: Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4624W Swojęcin - Obręb - Jonne

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej, sanitarnej i mostowej dla zadania pn: Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4624W Swojęcin - Obręb - Jonne
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Żuromin
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 715200009 Usługi nadzoru budowlanego
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer wyniku 5161751