DOSTAWA MATERIAŁÓW DO CENTRALNEJ STERYLIZATORNI NA ROK 2024

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł DOSTAWA MATERIAŁÓW DO CENTRALNEJ STERYLIZATORNI NA ROK 2024
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Oświęcim
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 243263101 Tlenek etylenu
336963008 Odczynniki chemiczne
336316008 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
331980004 Szpitalne wyroby papierowe
398300009 Środki czyszczące
Numer wyniku 5161734