Usuwanie i utylizacja padłych zwierząt z obszarów zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Gospodarka odpadami

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Usuwanie i utylizacja padłych zwierząt z obszarów zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kraków
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 906000003 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
Numer wyniku 5161733