Przebudowa dwóch kładek pieszo - rowerowych, obiekt KP-1, KP-2 - roboty budowlane–dokończenie zakresu

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Przebudowa dwóch kładek pieszo - rowerowych, obiekt KP-1, KP-2 - roboty budowlane–dokończenie zakresu
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Augustów
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452480007 Budowa konstrukcji hydromechanicznych
452210002 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
452211106 Roboty budowlane w zakresie mostów
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
519000001 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
Numer wyniku 5161726