,,Przebudowa drogi gminnej nr 108736L Wierzchowiska - Majdan Obleszcze od km 0+850,00 do km 1+840,00”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł ,,Przebudowa drogi gminnej nr 108736L Wierzchowiska - Majdan Obleszcze od km 0+850,00 do km 1+840,00”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Modliborzyce
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452331237 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 5161717