Oznakow. pionowe i poziome oraz wdrażanie projektów organ. ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych będących we władaniu m.st. Warszawy, znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów – roboty podobne.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Oznakow. pionowe i poziome oraz wdrażanie projektów organ. ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych będących we władaniu m.st. Warszawy, znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów – roboty podobne.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 452331505 Roboty w zakresie regulacji ruchu
452331402 Roboty drogowe
Numer wyniku 5161700