„Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (2023)”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (2023)”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Sulechów
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
452331402 Roboty drogowe
452331426 Roboty w zakresie naprawy dróg
Numer wyniku 5161661