Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej, w podziale na 3 części

Usługi naprawcze i konserwacyjne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej, w podziale na 3 części
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kraków
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 507000002 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
507600000 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej
Numer wyniku 5161651