Budowa drogi gminnej w Nidzicy na dz. nr ew. 1/8, 5/7, 9/9 w obrębie nr 1 miasta Nidzica oraz przebudowa drogi na działce nr 1/6 w obrębie nr 1 miasta Nidzica

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa drogi gminnej w Nidzicy na dz. nr ew. 1/8, 5/7, 9/9 w obrębie nr 1 miasta Nidzica oraz przebudowa drogi na działce nr 1/6 w obrębie nr 1 miasta Nidzica
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Nidzica
Data publikacji 2024-01-05
Data składania ofert 22/01/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452331299 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Numer przetargu 5161631