Wykonanie usług geodezyjnych dla Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w roku 2021

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie usług geodezyjnych dla Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w roku 2021
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bielsko-Biała
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 700000001 Usługi w zakresie nieruchomości
713540004 Usługi sporządzania map
713543007 Usługi badań katastralnych
713320004 Geotechniczne usługi inżynieryjne
Numer wyniku 5161629