Utrzymanie czystości i porządku w obrębie 167 przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz które położone są na jej obszarze

Sprzątanie

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Utrzymanie czystości i porządku w obrębie 167 przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz które położone są na jej obszarze
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Śrem
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 637121004 Usługi w zakresie obsługi dworców i przystanków autobusowych
909000006 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
906000003 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
906100006 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
906110003 Usługi sprzątania ulic
905000002 Usługi związane z odpadami
Numer wyniku 5161607