Obsługa sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na obszarze PPN-T oraz magistrali wodociągowo-sanitarnej na odcinku Rzeszów – Strefa S1-3.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Obsługa sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na obszarze PPN-T oraz magistrali wodociągowo-sanitarnej na odcinku Rzeszów – Strefa S1-3.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Rzeszów
Data publikacji 2024-01-05
Data składania ofert 18/01/2024, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
505130004 Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów odcinających
505120007 Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów
505110000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
900000007 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
904800005 Usługi gospodarki ściekowej
904700002 Usługi czyszczenia kanałów ściekowych
904100004 Usługi usuwania ścieków
Numer korekty 5161584