„Przebudowa kładki zlokalizowanej nad rzeką Lubszą w Gubinie”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Przebudowa kładki zlokalizowanej nad rzeką Lubszą w Gubinie”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gubin
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 452211106 Roboty budowlane w zakresie mostów
452211137 Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
Numer wyniku 5161571