Remont dróg powiatowych: 2310L – Maciejów – Antoniówka-Tokarówka; 2222L – Włóki-Swoboda-Bystrzyca; 2286L – Piotrków-Kolonia-Olszanka-Żuków

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Remont dróg powiatowych: 2310L – Maciejów – Antoniówka-Tokarówka; 2222L – Włóki-Swoboda-Bystrzyca; 2286L – Piotrków-Kolonia-Olszanka-Żuków
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bełżyce
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332238 Wymiana nawierzchni drogowej
452331426 Roboty w zakresie naprawy dróg
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451122100 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5161548