Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołyszyn

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołyszyn
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Skołyszyn
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451130002 Roboty na placu budowy
451125000 Usuwanie gleby
451123008 Rekultywacja gleby
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112309 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
Numer wyniku 5161498