Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4812S – ul. Szkolna w Preczowie

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4812S – ul. Szkolna w Preczowie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Będzin
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452211113 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
Numer wyniku 5161489