Rozbudowa drogi powiatowej nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gm. Niedrzwica Duża i gm. Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rozbudowa drogi powiatowej nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gm. Niedrzwica Duża i gm. Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bełżyce
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452332214 Malowanie nawierzchi
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451122100 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5161485