„Remont drogi gminnej Nr 104429L Hańsk Pierwszy, ul. Słoneczna” i „Remont drogi gminnej Nr 104430L Hańsk Pierwszy, ul. Pogodna

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Remont drogi gminnej Nr 104429L Hańsk Pierwszy, ul. Słoneczna” i „Remont drogi gminnej Nr 104430L Hańsk Pierwszy, ul. Pogodna
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Hańsk Pierwszy
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452331402 Roboty drogowe
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451130002 Roboty na placu budowy
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer wyniku 5161462