Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich 47 w Warszawie.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich 47 w Warszawie.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452331615 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
452121409 Obiekty rekreacyjne
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127239 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
Numer wyniku 5161456