„Utrzymanie, zakładanie oraz pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego”

Pielęgnacja terenów zielonych

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł „Utrzymanie, zakładanie oraz pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Sulechów
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 773000003 Usługi ogrodnicze
773400005 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
Numer wyniku 5161454