Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i sprzętu drogowego Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku z podziałem na 3 części

Paliwa

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i sprzętu drogowego Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku z podziałem na 3 części
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Białystok
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 091340007 Oleje napędowe
091330000 Skroplony gaz ropopochodny (LPG)
091321004 Benzyna bezołowiowa
Numer wyniku 5161449