Remont pokoju 303G, 329G, 329aG, 200aG, 200bG, 200cG, 201G, 126aG, 25a, 1 w budynku C-1, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Remont pokoju 303G, 329G, 329aG, 200aG, 200bG, 200cG, 201G, 126aG, 25a, 1 w budynku C-1, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wrocław
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454421008 Roboty malarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454100004 Tynkowanie
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
452625006 Roboty murarskie i murowe
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer wyniku 5161440