„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr F005446 Wielisławice – Wilanów”

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr F005446 Wielisławice – Wilanów”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Strzelce Krajeńskie
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 716313003 Usługi technicznego nadzoru budowlanego
715200009 Usługi nadzoru budowlanego
715210006 Usługi nadzorowania placu budowy
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer wyniku 5161438