Wykonanie zmian w Systemie Pobyt i portalu Modułu Obsługi Spraw

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie zmian w Systemie Pobyt i portalu Modułu Obsługi Spraw
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 727000007 Usługi w zakresie sieci komputerowej
722000007 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
722600005 Usługi w zakresie oprogramowania
722650000 Usługi konfiguracji oprogramowania
722630006 Usługi wdrażania oprogramowania
722120004 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
Numer wyniku 5161431