Dostawa urządzeń komputerowych na potrzeby projektu pn. "System generacji i emisji impulsów elektromagnetycznych wielkiej mocy w zastosowaniu do przeciwdziałania BSP"

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa urządzeń komputerowych na potrzeby projektu pn. "System generacji i emisji impulsów elektromagnetycznych wielkiej mocy w zastosowaniu do przeciwdziałania BSP"
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gdańsk
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 302000001 Urządzenia komputerowe
302321108 Drukarki laserowe
302131006 Komputery przenośne
Numer wyniku 5161415