Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bieżuń
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
712400002 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer wyniku 5161412